Šablony 2017 základní školy na GFK

Naše základní škola se zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

eu+mšmt

 

Naše základní škola se zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I „Šablony 2017 základní školy na GFK“  (r. č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007828) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt bude realizován ve dvou školních letech: 2017/2018 a 2018/2019.

Z prostředků EU bude podpořena zejména:

Rodičovská kavárna - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Podpora tandemové výuky učitelů

Školení učitelů v oblasti matematické gramotnosti (Hejného metoda)

Školení učitelů v oblasti inkluze

Školní asistent

 

Na tyto aktivity získala škola cca 480 tisíc korun. Věříme, že tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování vzdělávání a spolupráci na základní škole GFK.

Nahoru