ŠABLONY NA GYMNÁZIU FRANTIŠKA KŘIŽÍKA POTŘETÍ

sablony2

Naše škola se zapojila do projektu výzvy č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Do projektu „šablon“ se tak zapojila již potřetí.

Projekt bude realizován ve dvou školních letech: 2017/2018 a 2018/2019. Cílem tohoto projektu je zejména podpora práce učitelů. Z prostředků EU bude podpořena zejména:

  1. Práce školního kariérového poradce a jeho další studium
  2. Školení všech učitelů v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje (Leader in me)
  3. Školení učitelů matematiky (Hejného metoda)
  4. Školení všech učitelů v oblasti inkluze
  5. Podpora tandemové výuky učitelů v přírodních vědách a jazycích
  6. Podpora spolupráce pedagogů v oblasti přírodních věd
  7. Podpora ICT výuky
  8. Podpora doučování ve škole.

Na tyto aktivity získala škola cca 800 tisíc korun. Doufáme, že tyto prostředky pomohou k dalšímu zkvalitňování výuky na GFK.

Nahoru