Školní kolo konverzační soutěže.

Ve čtvrtek 24.1.2008 proběhnou na našem gymnáziu konverzační soutěže z anglického, francouzského a španělského jazyka.

Vítězové všech anglických kategorií budou navíc moci změřit své síly i se studenty ostatních středních škol v okresním kole, které se koná 6.2.2008. A pokud i z tohoto dalšího souboje vyjdou vítězně, čeká je kolo krajské a v poslední řadě kolo ústřední!

Jak bude soutěž probíhat? Budete s příslušnými profesory a profesorkami konverzovat po dobu 10 minut na vylosované téma, samozřejmě po krátké přípravě. Tato témata se předem dozvíte. Také budete moci ukázat, jak byste reagovali v různých situacích, samozřejmě opět v příslušném jazyce.

Pokud máte zájem, nejpozději v pátek 18.1. přispěchejte za svým jazykářem a přihlaste se do své kategorie:                                                                                                                      I B: prima, sekunda                                                                                                          II B: tercie, kvarta                                                                                                           III A: kvinta, sexta, septima, 1.,2.,3.A

Již přihlášení! Pozorně sledujte nástěnky u sborovny, na jedné z nich se brzy objeví pořadník s přesným časem, kdy nám ukážete, co všechno v angličtině, francouzštině či španělštině dovedete. Úsměv

Nahoru