Školní kolo konverzační soutěže.

Ve čtvrtek 24.1.2008 proběhne na našem gymnáziu konverzační soutěž z anglického, francouzského a španělského jazyka. Vítězové v angličtině navíc poměří své síly i se studenty z dalších škol v kole okresním, které se koná 6.2.2008. A pokud si v něm povedou výborně, čeká je kolo krajské a v poslední řadě i kolo ústřední.

Co vás čeká? Budete konverzovat s vyučujícími na vylosované téma po dobu 10 minut. Samozřejmě budete mít i krátký čas na přípravu. Dále ukážete, jak si poradíte v různých každodenních situacích, a to vše samozřejmě v příslušném jazyce.

 

Chcete se zúčastnit? Pak pospěšte za svým jazykářem nejpozději do 18.1. a přihlaste se do své kategorie:

I B: prima a sekunda

II B: tercie a kvarta

III.A: kvinta, sexta, septima a 1,2,3. ročník

Nahoru