Studentské volby na GFK

Na středních školách v České republice proběhly 20. a 21. září Studentské volby, do nichž měli možnost se zapojit i studenti Gymnázia Františka Křižíka. Středoškoláci si mohli vyzkoušet „nanečisto“ volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují do krajských zastupitelstev. V rámci Studentských voleb, které organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, odevzdalo svůj hlas 31 867 studentů z 254 škol.

Možnost volit měli studenti starší 15 let ze škol, které se do Studentských voleb zapojily. Vlastní volby na školách probíhaly obdobným způsobem jako volby skutečné: studenti sestavili volební komise a připravili volební místnosti s urnou a plentou, za níž voliči zaškrtávali na volebních lístcích jednotlivé politické strany, hnutí nebo koalice, které kandidují v reálných krajských volbách. Vše probíhalo pod vedením jednoho pedagoga, který po skončení voleb odeslal prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní výsledky za školu k celkovému zpracování.

 „Museli jsme opatřit volební urnu, o jejíž vytvoření se postarala kolegyně Anička, která urnu šikovně stvořila z kartonové krabice. Museli jsme sehnat i plentu, jinak by volby byly neplatné. Poté bylo zapotřebí dostat volby do podvědomí žáků. O to se postaralo šest plakátů rozvěšených po celé škole a facebooková událost, o kterou se tuším, přičinila zase Anička,“ dodává k organizaci Studentských voleb Pavel Stuchl. Jeho kolegyně z volební komise Anna Šindelářová dodává: „V naší škole bylo k 21.9.2016 celkem 148 studentů, kteří mohli ve Studenstkých volbách volit. Osobně mě trochu překvapila volební účast. Ta se vyšplhala na 47%, můj osobní předpoklad byl tak 60-70%. Čekala jsem, že tahle akce bude pro studenty zajímavá a přijdou vyjádřit svůj názor. Volby v naší škole ovládla TOP 09 a na druhém místě skončili, pro mě celkem překvapivě, Piráti. V celém Plzeňském kraji to bylo přesně naopak, vyhrála právě Česká pirátská strana a druhá byla TOP 09. Podle mě je tento projekt určitě užitečný, studenti si snad zvyknou, že pokud chtějí, aby byl jejich hlas a názor slyšen, musí ho nejprve vyjádřit. Doufám, že si také budou studenti v budoucnu dohledávat informace o jednotlivých kandidátech, aby nevolili jen náhodně podle názvu či obličeje na billboardu.“ 

„I přesto, že jsou studentské volby pouze jakousi simulací voleb opravdových, je třeba si uvědomit, že během několika let náš hlas své síly opravdu dosáhne. A to, že si dokážeme vliv našeho názoru uvědomit už teď, nás povede k vytváření takové budoucnosti, kterou chceme a budeme schopni si ji i prosadit. Proto si myslím, že samotný projekt studentských voleb má pro nás velký smysl,“ připojuje se s celkovým hodnocením projektu Studentských voleb jejich další organizátorka  Tereza Müllerová.

Kompletní výsledky studentských voleb 2016

Mgr. Antonín Kolář

Nahoru