Úpravy atria a teras školy

Rádi bychom zpřístupnili a zrekonstruovali atrium a terasy naší školy. Mělo by dojít k celkové obnově zahrady, vzniku odpočinkových míst pro studenty i učitele. 

Mohla by zde probíhat v letních měsících venkovní výuka. Počítáme i s malým "amfiteátrem" pro pořádání komorních koncertů, divadelních akcí a dále se vznikem výstavního prostoru.

S využitím Vašich námětů a nápadů vytvoří projektant návrh úprav. Na ty budeme shánět peníze z grantových systémů a začneme prostor postupně zvelebovat.

Pokud máte chuť a nápady, zapojte se do diskuse na facebooku školy.

Nahoru