Volby do školské rady 2021 – 2023

Vážení rodiče,

V termínu 21. – 25. 6. proběhnou volby do školské rady. Za gymnázium se volí na období 2021-2023 dva kandidáti z řad rodičů a zákonných zástupců, za základní školu jeden kandidát z řad rodičů a zákonných zástupců. Jejich seznam naleznete v příloze, jejich profily a CV taktéž.

Volby proběhnou letos vzhledem k epidemické situaci elektronicky, odkaz k hlasování jste obdrželi přes systém Školy online, kam se přihlásíte prostřednictvím vašeho rodičovského účtu. Za každého žáka ve škole má zákonný zástupce 1 hlas. Pokud máte ve škole 2 děti, mohou hlasovat oba zákonní zástupci. Za gymnázium a za základní školu se hlasuje zvlášť. Systém na hlasování bude otevřený od pondělka 21.6. od 20:00 do pátku 25.6. do 20:00.

Žádáme vás o aktivní účast na volbách.

Vedení školy

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • projednává stipendijní řád gymnázia.
Nahoru