VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů proběhly 21. 11. 2017 v prostorách školy volby do Školské rady pro období 2017 – 2020.

Byli voleni:

  • 3 zástupci volení rodiči nezletilých žáků a zletilými žáky z řad rodičů nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy (1 zástupce pro ZŠ, 2 pro gymnázium)
  • 3 zástupci volení pedagogickými pracovníky z jejich řad (1 zástupce pro ZŠ, 2 pro gymnázium)


Zvolení kandidáti:

3 zástupci volení rodiči nezletilých žáků a zletilými žáky z řad rodičů nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy:

  • 1 zástupce pro ZŠ                   Mgr. Jan Blažek
  • 2 pro gymnázium                   doc. MUDr.Samuel Vokurka, Ph.D., MUDr. Alena Šebková


3 zástupci volení pedagogickými pracovníky z jejich řad:

  • 1 zástupce pro ZŠ                  Mgr. Stanislava Panzerová
  • 2 pro gymnázium                   Mgr. Zdeněk Novotný, Mgr. Jakub Siegl


3 zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:

  • Mgr. Kamila Bobysudová, Mgr. Jan Hosnedl, Ing. Petr Náhlík
     

Zvoleným kandidátům blahopřejeme!

Výsledky voleb do Školské rady     Složení školské rady

Nahoru