Vzácná návštěva naší školy

Naší školu navštívila v pátek 18. září Barbara Wintonová. Její otec - sir Nicolas Winton zachránil v roce 1939 z nacisty okupovaného Československa 669 dětí.

Barbara Wintonová představila studentů septimy a oktávy knihu o otci s názvem „Není-li to nemožné“. Se studenty dvě hodiny diskutovala v anglickém jazyce, ti ji na závěr besedy odměnili potleskem vestoje.

Nahoru