Zahraniční jazykově-poznávací pobyty ve Velké Británii

Vážení rodiče,

naše škola organizuje dva devítidenní zahraniční jazykově-poznávací pobyty ve Velké Británii. 

První je určen pro studenty sekundy a tercií a proběhne v termínu 3. - 11. 10. 2015.

Druhý pro studenty kvart a vyšších ročníků v termínu 17. - 25. 10. 2015

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (56. výzva Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost), bude cena zájezdu dotovaná. Třetinu z celkové částky 15 tisíc korun na žáka uhradí škola z grantu, celková výše ceny zájezdu je tedy 10 tisíc korun.

Zájemci, kteří předložili přihlášku již v květnu, mají místo rezervované. U ostatních rozhoduje o účasti pořadí doručení přihlášek v písemné formě do sekretariátu GFK. Počet účastníků v obou pobytech je omezen na 45, doručte prosím přihlášku co nejdříve. Přihlášku musí podat i studenti, kteří se hlásili již před prázdninami.

Podrobnosti o zájezdu a přihlášky naleznete v souborech:

Anglie 1 - přihláška - sekundy, tercie   Anglie 2 - přihláška - kvarty - oktáva

Přejeme příjemně strávený pobyt!

Šárka Chvalová a Jan Hosnedl

Nahoru