Získané prostředky z výzvy 56 MŠMT

Ve výzvě jsme se s projektem Zvyšování kvality vzdělávání na GFK přihlásili ke všem 4 šablonám a získali tyto prostředky:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost = nové šablony

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti - 227 024,- Kč
  2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele - 254 076,- Kč
  3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí - 84 316,- Kč
  4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - 415 290 Kč – minimum zúčastněných 30 (z naší školy se pobytu zúčastní 90 žáků) 

Celkem - 980 706,- Kč

Nahoru