Eduroam

Infomace pro návštěvníky z organizací zapojených do projektu eduroam. 
Informations for visitors from 'eduroam capable' organizations.

Pokrytí / Coverageeduroam

  • Škola / School

ESSID

  • Vysílané ESSID / Network ESSID: eduroam
  • Zabezpečení sítě / Key management: WPA2
  • Šifrování / Cipher: AES

FW

  • Některé porty jsou blokovány / Some ports are blocked

IP adresy / IP adresses

  • Povolit DHCP. Soukromé IP adresy (NAT). Zakázat protokol IPv6 / Enable DHCP. Private IP address (NAT). IPv6 disable.

 

Roamingová politika / Roaming policy

Kontakt / Contact: jan.repik@krizik.eu

Nahoru