ANGLIE 2010 – zpráva o studijně poznávacím zájezdu

Zájezd do města Barnstaple v anglickém Devonu v severozápadní Anglii proběhl na přelomu září a října 2010 (26.9. - 5. 10.). Akce se zúčastnilo celkem 35 studentů gymnázia napříč věkovým spektrem, od sekundy až po maturanty. Cílem autobusového zájezdu bylo jednak zdokonalení jazykových dovedností s důrazem na konverzaci, ale i poznání zajímavých míst Devonu, jeho kultury a životního stylu.

Obě (relativně dlouhé) cesty byly připraveny s několika zajímavými, leč krátkými zastávkami (Brusel, Canterbury, Stonehenge, Londýn). Zážitkem jistě byla i pro někoho první doprava trajektem.

   Studenti byli v Barnstaple ubytováni v rodinách po dvojicích nebo trojicích. Ve všech případech se jednalo o velmi vstřícné a nápomocné lidi, kteří ochotně část každého večera věnovali konverzaci se studenty. Studenti  v rodinách snídali a večeřeli, k obědu dostávali balíček.

Výuka v SOL

   Součástí zájezdu byla jazyková výuka organizovaná neziskovou organizací SOL. Studenti absolvovali 4 polodenní lekce zaměřené na zbavení se ostychu při užívání jazyka, konverzaci a hovorovou angličtinu. Součástí výuky (a podle našeho názoru velmi zdařilou) byly domácí úkoly, které děti psaly večer se svou hostitelskou rodinou. Druhá část dne byla věnována výletům do okolí. Byli jsme provázeni anglickými průvodci, kteří ještě doplňovali příval angličtiny valící se na děti ze všech stran. Společně jsme prošli město Barnstaple, vyjeli jsme dvakrát do přímořských letovisek a náš nejdelší výlet směřoval ke zřícenině hradu Tintagel, který podle pověsti kdysi patřil králi Artušovi.

   Během zpáteční cesty jsme zastavili na půl dne v Londýně, kde studenti navštívili Přírodovědní muzeum, svezli se lodí po Temži k Tower Bridge, prohlédli si pevnost Tower a prošli kolem nejvýznamnějších londýnských památek.

Hodnocení akce:

   Zájezd považujeme za velmi úspěšný. Děti byly ve velmi přátelském anglickém prostředí, byla jim věnována intenzivní jazyková pozornost a celý pobyt i studium v Barnstaple byl výborně zorganizovaný. Jediným stínem na celé akci bylo chování a přístup některých nezralých studentů, kteří nedokázali nabízené možnosti využít ve svůj prospěch a svým chováním místy kazili jméno školy. Protože se jedná o poměrně náročnou akci, je příště žádoucí udělat ji jako výběrovou, neboť levně se dá nakupovat i jinde a bez ped. doprovodu.

Zájezd se podařilo zorganizovat bez pomoci cestovní kanceláře (Inex zprostředkoval pouze dopravce a nocleh ve Francii před trajektem). Tato skutečnost velmi výrazně ovlivnila cenu zájezdu.  

Nahoru