Botanická exkurze na Pálavu

3. 5. - 6. 5. 2011

Pasohlávky

Kvinta+1.A + náhradníci ze sexty = 37 účastníků

Profesoři: Bardoňová, Siegl, Jurečková

I letos probíhala botanická exkurze podle zavedeného schématu. Nutno říci, že i osvědčeného. Letos nás exkurze hodně potěšila, protože měla naprosto bezproblémový průběh. Studenti byli skvělí a nedočkali jsme se ani žádného nepříjemného překvapení v podobě nedodržování večerky nebo dokonce nemoci. Opravdu krásné dny. Do budoucna doporučujeme schéma zachovat.

Pro osvěžení paměti program exkurze:

1. den: Příjezd, ubytování, odjezd do Dolních Věstonic. Základní seznámení s květenou Pavlovských vrchů, výstup na Dívčí Hrady. Sestup do Pavlova, odjezd na ubytování, bodování úklidu.

2. den: V devět hodin odjezd do Lednice. Zastávka na nákup zásob v Mikulově. Procházka zámeckým parkem s výkladem, výstup na minaret, návštěva botanického skleníku. Cestou na ubytování zastávka na paleontologickém nalezišti „Mušlov". Sběr zkamenělin. Večer určování rostlin.

3. den: V devět hodin odjezd do Mikulova. Nákup zásob. Výstup na Svatý Kopeček, prohlídka Mikulova: náměstí, zámecké zahrady, Kozí hrádek. Odchod do bývalého lomu Turold, návštěva jeskyní. Přesun ke Kočičí skále, dále Stolová hora, Sirotčí hrádek, Soutěska, Děvín (PR). Sestup do Pavlova. Odjezd na ubytování, večer učení na test určování rostlin - „poznávačku".

4. den: Balení, odjezd na „poznávačku" do Dolních Věstonic, fakultativně Muzeum a Kalendář věků. Odjezd domů.

Šárka Bardoňová

Nahoru