Den primární prevence s Divadlem Forum

Žáci 4.B se dne 20. ledna zúčastnili v rámci primární prevence programu, který pro ně v aule školy připravilo Divadlo Forum.

Jeho 3 členové divadelně ztvárnili představení, v němž zahráli 3 spolužáky, kteří řeší nejen svoje běžné problémy, ale jeden z nich se rozhodne natáčet videa a umístit je na sociální síť. Scénka všem zúčastněným ukázala, jaké maléry může způsobit video natočené s nečistým úmyslem ublížit spolužákovi a co všechno lze způsobit a jaké jsou následky neuváženého jednání pro člověka samotného nebo jeho rodiče. Žáci tedy byli příjemnou formou seznámeni s problematikou a riziky spojenými s kyberšikanou a způsobem natáčení videí obecně ve snaze o zviditelnění nebo uznání.  Žáci pak v závěru mohli do opakovaného představení zasahovat svými nápady správného řešení a vstupovat do hry jako herci. V samotném závěru se žáci dozvěděli, jak postupovat nebo se zachovat, kdyby se do takové nebo podobné situace oni sami nebo jejich kamarádi dostali.

12

Nahoru