Den Země 2011

20.4.2011 se nám podařilo opět zvednout naše studenty z lavic a rovnou do přírody. Většina letošních témat se týkala biologie, třídy dostaly úkoly většinou od vyučujících biologie a zeměpisu. Řada výstupů a skupinových prací byla hodnocena hlavně v biologii. Podle zpětné vazby přijeli nadšeni hlavně primáni a chlubili se výučním listem mladého farmáře.

. I sekunda obohatila své dosavadní poznatky z denzeme1.jpgBoubínského pralesa a ze Šumavy vůbec, všechny nové informace uplatní v testu ze zeměpisu a byla jsem ráda, že zážitky již studenti zpracovali v cestovních denících. Práce s GPS v terénu je zajímavou náplní volného času, ale i důležitou kartografickou zkušeností. Pochválit chci i tercii, protože výstupem byly skvělé skupinové projektové práce o vzniku a životě na kladských rašeliništích. 29 účastníků z jedné třídy, to byl letos jistě rekord a my jako dozor jsme se určitě nenudili. Nadchnout kvartu přírodními krásami není letos snadný úkol, i když Skryjská jezírka byla skvělým úvodem do geologického projektu, který je čekádenzeme2.jpg začátkem příštího školního roku. Anketa na ekologická témata a její zpracování je také výborný nápad pro předmět český jazyk a pro literárně a výtvarně laděnou kvintu. Byla jsem ráda, že si právě sexta vybrala práci v plzeňském polesí a že se nám podařilo navázat kontakt s lesní správou. Nedošlo sice na sázení  tromků, ale sextáni se vrhli do nutnějších prací jako je stavění oplocenky a odklízení klestu, aby se zamezilo šíření kůrovce. Velkým plusem pro tuto třídu bylo i to, že se vzdali nároku na mzdu. U zbývajících tříd mě mrzela nízká účast, přitom si studenti akce denzeme3.jpgsami zvolili. Mám totiž dojem, že naši studenti 2. a 3. ročníku a septimy se nedokáží pro nic nadchnout a zvykli si na to odsedět si pár hodin ve škole a nic víc. Nevztahuje se to na všechny, protože ti, kteří na ekologické aktivity vyrazili, si Dne Země užívali. Velký přínos má tato akce pro třídní učitele, protože mohou svou třídu lépe poznat a pozorovat studenty i mimo školní lavice. Každopádně se těším na úterý 10.5.2011, kdy od 12 hodin proběhnou prezentace všech skupin v aule školy, a doufám, že usednete za naše gymnázium do poroty společně s představiteli Odboru ŽP a sponzorské firmy AVE Plzeň.

napsala Helena Steiningerová

Nahoru