Dušičkový pochod 5.11.2019

Organizátoři: žáci primy A a B

a jejich třídní učitelé (Petr Čechura a Lubomír Čihák)

Začátkem listopadu proběhl tradiční Dušičkový pochod organizovaný žáky prim pro všechny děti navštěvující naši ZŠ, jejich rodiče a kamarády. Příprava na akci započala již v říjnu. Žáci si v hodinách výtvarné výchovy vymýšleli náplň jednotlivých stanovišť, vyráběli si nejrůznější rekvizity, kostýmy a zkoušeli si maskování obličeje.

Zájem a následně i účast pořádajících žáků i účastníků byla skutečně veliká. Akce se zúčastnili téměř všichni žáci obou prim a dokázali připravit 12 různorodých a nápaditých stanovišť. Dvoukilometrová trasa tentokrát vedla podél řeky Úslavy přes Lobezský park a zakončena byla těsně před Božkovem. Dušičkový pochod začínal krátce po 16. hodině na břehu řeky pod divadlem Alfa. Hned na začátku účastníky přivítal pan učitel Čechura v hrozivé masce s kosou a všem dětem předal mapku s vyznačenými stanovišti. Starší děti vykročily do tmy odvážně, ty mladší velmi váhavě a po boku svých rodičů.

Následovala velmi příjemná (svíčkami osvětlená) procházka podél řeky oživená nejrůznějšími přízraky, strašidly, duchy, krvelačným vlkodlakem nebo bezhlavým rytířem. Tajuplnou a romantickou atmosféru dodával zářící měsíc, večerní mlha a nádherné svítící lampiony, podle kterých bylo možné rozeznat, kdo se kde nachází. Děti si mohly vyzkoušet například prolézání pavučinou, strašidelný kvíz, hledání a ochutnávání lektvarů, boj se světelnými meči, malování na obličej, hledání chameleona v listí, překážkovou dráhu, střílení na pavouka, záchranu princezny a hledání pokladu. Na každém stanovišti děti dostaly od primánů malou odměnu. Malí účastníci byli nadšeni, vymrzlí a s červenými nosy pobíhali od jednoho stanoviště ke druhému, občas je pěkně vylekala nějaká postava na cestě nebo strašidlo schované za stromem. Na konci nás všechny čekalo příjemné překvapení v podobě horkého čaje, ohně s pečenými buřty a velkolepý ohňostroj. Dušičkový pochod se letos moc povedl, velký dík patří všem dětským i dospělým organizátorům, ale také vedení školy.

 

Napsala: Eva Kletečková                    

Nahoru