Exkurze do Národního muzea

Třída: Tercie

Vyučující: Marek Brožek, Jakub Siegl

Dne 19. 11. 2010 se uskutečnila exkurze do Národního muzea v Praze. V rámci této návštěvy navštívili studenti tercie dvě výstavy: Staré pověsti české a Poklady Moravy.

Sraz byl na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni v 7:45, návrat v 16:00 tamtéž. Studenti pracovali s předem připravenými pracovními listy. Byli rozděleni do dvou skupin a na jednotlivých výstavách se prostřídali, aby měli na práci větší prostor. Zajímavá byla pro ně zejména výstava k pověstem českým, kde byly jak poutavé expozice, tak vlastně i atrakce, př. vycpanina kance, kterou si zájemci mohli nandat na záda tak jako Bivoj. Studenti jako výstup akce odevzdali vyplněné pracovní listy, které budou následně vyhodnoceny do předmětu dějepis.

Jakub Siegl

Nahoru