Exkurze do Terezína - kvinta až oktáva

Dne 16. února jsme se spolu se studenty nejvyšších ročníků (oktáva, septima, sexta, kvinta) vydali po stopách naší nedávné historie. 

V 7:45 jsme již opouštěli Plzeň a mířili směr Terezín. Během cesty jsme se snažily studentům navodit atmosféru nadcházejícího dne dokumentem Sedm světel. Zřejmě to zabralo, jelikož do Terezína jsme přijížděli za úplného ticha. V deset hodin začala v prostorách Muzea ghetta zhruba hodinová přednáška o historii Terezína a jeho úloze během druhé světové války. Následně jsme studenty rozdělily do dvou skupin a vydali se na prohlídku města. Každá skupina měla svého průvodce, který se snažil studentům přiblížit nelehký život v ghettu. Během dopoledne jsme si prohlédli expozici Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, objevili tajnou modlitebnu, navštívili krematorium i místní hřbitov.

V půl druhé jsme se obě skupiny setkaly na společném obědě v prostorách Magdeburských kasáren.

Odpolední program probíhal v Malé pevnosti. Dle slov našich studentů se jednalo asi o největší zážitek celého dne. Jistě to bylo způsobeno i velmi erudovaným výkladem našich průvodců. Opět jsme se rozdělili do dvou skupin a strávili necelé dvě hodiny v tomto vězeňském zařízení.

V 16:00 jsme se již v plném počtu začali navracet do Plzně. Po cestě jsme studentům ještě promítly film Ďáblova dílna, který s tématem celého dne úzce souvisel. Nebýt dopravní zácpy za Terezínem, přijeli bychom na čas. Takhle jsme do Plzně dorazili krátce po šesté hodině večerní.

Celá exkurze byla velmi povedená, studenti byli disciplinovaní, během dne jsme nemusely řešit žádné přestupky ani problémy. Byl to pro nás velmi příjemně strávený den a věříme, že i studenti si z něho odnesli mnoho zajímavých poznatků. Chtěly bychom ještě moc poděkovat Ivance, která nám celou exkurzi vykomunikovala a perfektně zajistila.

Markéta Křížková a Tereza Dubničková

Nahoru