Geologická exkurze – Solvayovy lomy

Ve čtvrtek 9. 9. 2010 se 25 studentů kvinty a I. ročníku vydalo pod vedením p. p. Steiningerové a p. p. Kasky na závěrečnou exkurzi čtyřdenního geologického projektu.

Z hlavního nádraží v Plzni jsme po 8. hodině ranní vyrazili vlakem do Berouna a pak se vydali pěšky do Svatého Jana Pod Skalou. Přestože šlo již o třetí náročný den, všichni hrdinně šlapali, vzorem nám byla paní profesorka vybavená „rychlohůlkami" a neutuchajícím nadšením. Ve Svatém Janu Pod Skalou jsme posvačili pod skalou, napili se z Ivanovy studánky a studenti obdrželi oblíbené pracovní listy. Část vyplnili na místě, část po exkurzi. Po náročném výstupu ke Křížku jsme se vydali do Solvayových lomů, kde na nás čekal vstřícný a výborně naladěný průvodce. Po prohlídce minimuzea, kde se studenti seznámili s historií těžby v lomech, jsme minivlakem projeli část lomů a poté navštívili přívodní štolu povrchové těžby. Vozíky na přepravu nalámaného vápence zaujaly studenty natolik, že bylo těžké je od nich odtrhnout. Ocenili jsme i osobitý projev našeho průvodce, o zajímavostech a raritách, kterými nás zásobil, nemluvě.

lomy.jpgNa závěr jsme se vydali krásnou, ale ve vlhkém počasí na sestup občas náročnou stezkou do Srbska, kde jsme se nalodili do vlaku a odjeli zpět do Plzně. Díky časové rezervě jsme ještě v Srbsku doplnili zásoby a cesta vlakem tak byla radostnější. Mírně unaveni, ale spokojeni, jsme se kolem 18. hodiny vrátili na vlakové nádraží a rozešli k domovům. Celá akce proběhla již poněkolikáté, byla kvalitně připravena pí profesorkou a dle reakcí studentů byla vnímána pozitivně. Naštěstí vyšlo i počasí. V příštím roce rozhodně hodláme exkurzi zopakovat.

František Kaska

Nahoru