Geologický projekt 2012/2013

Geologický projekt 2012/2013
Třídy: kvinta

Vyučující: prof. Kirchnerová, Plachá, Siegl, Steiningerová, Ustohal...

Termín: 10. - 13. 9. 2012

Tento projekt je součástí nového ŠVP v rámci učiva biologie a zeměpisu na vyšším gymnáziu. Jelikož bylo toto učivo probíráno v kvartě, potažmo devátém ročníku, zaměřili jsme se se studenty na zopakování a prohloubení učiva. Základem byly výjezdní exkurze po okolí Plzně, kde mohli studenti v přírodě a podnicích své znalosti zúročit.

Program:

Po 10. 9.: V budově Pedagogické fakulty v Plzni, Chodské náměstí, motivace, regionální geologie opakování, procvičování znalostí pod taktovkou Doc. RNDr. Michala Mergla, CSc., který svým poutavým výkladem rozhýbe i ten nejtvrdší kámen. Po této dvojhodinovce se studenti přesunuli do budovy naší školy, kde jsme se věnovali geologickým dějům a rozpoznávání hornin.

Pozn.: Na základě dobrých vztahů naší školy a KBI nám bude svěřena celá sbírka minerálů a hornin do této doby vystavená na ZČU.

Sraz byl v 7:45 na Chodském náměstí u tržiště, konec akce v 13:30 ve škole.

 Út 11. 9.: Výjezd z Plzně - Karlštejn a okolí

Sraz byl 7:45 na hlavním vlakovém nádraží u hutníka. Odjezd směr Srbsko. Studenty čekala cca 14 km túra pod vedením zkušených borců, Petra Ustohala a Václava Zelenky. Cílem výletu byly Solvayovy doly, kde jsme očekávali kvalitní exkurzi na základě zkušeností z předchozích let. Bohužel jsme se tento rok spálili. Výklad byl velmi odbytý a celkově se nezdálo, že správci mají o studenty a veřejnost vůbec zájem. Je na uváženou, zda tuto konkrétní exkurzi realizovat i napřesrok. V okolí se nabízejí i jiné alternativy. Nicméně geologickou oblast studenti viděli. Je zde možno pozorovat mnoho geologických jevů: vrásnění, stratigrafie, fosilizace... O to studenti ochuzeni nebyli, takže přes jisté nepříjemnosti v Solvayových dolech byl tento den obohacující. 

 St 12. 9.: Výjezd z Plzně - Příbram - návštěva hornického muzea

Sraz byl v 8:00 na parkovišti nad bazénem („U Řezníka"). Sešlo se nás tam však dohromady 20 (včetně nás vyučujících - Siegl, Plachá). Měli jsme pocit jízdy v limuzíně, poněvadž jsme sehnali jen velký autobus. V Příbrami jsme navštívili 2 z mnoha expozic, o kterých jsme si mysleli, že by splňovaly naše požadavky: Návštěva celého areálu Ševčinského dolu a Wasserlauf (odčerpávací stoky v dolu Anna). Velice dobře připravené expozice, kvalitní výklad, hezké okolí, pohled do historie... - mnoho pozitiv. Rozhodně doporučuji v příštích letech zopakovat. Zejména sbírka nerostů byla obdivuhodná. Studenti, ač neradi, vydávali obdivné zvuky.

Čt 13. 9.: Výjezd z Plzně - Lomy u Kaznějova

Sraz byl v 7:45 na hlavním vlakovém nádraží u hutníka

Návštěva kaolinky a lomů u Kaznějova je již takovou naší klasikou. Avšak neohratelnou. Kvalita výkladu v podání odborníků je vždy na vysoké úrovni. Studenti tak získají představu o současné těžbě a zpracování kaolinu u nás na plzeňsku. Takže se rozhodně bude reprízovat.

Nahoru