Hudební pořad – mandolíny

V úterý 3.3.2015 měli žáci 2. tříd příležitost rozšířit si svůj obzor co se týče méně známých strunných hudebních nástrojů. Prostřednictvím odborníka, který se hře na tyto nástroje věnuje, se děti seznámily především  se vznikem a vývojem mandolíny a s jejími různými druhy a podobami. Zmíňka byla okrajově i o loutnách, balalajkách a mandolínovém banju.

Několik nástrojů jsme uviděli na vlastní oči, jiné prostřednictvím promítání. Došlo i na trochu hudební teorie. Žáci pravděpodobně poprvé uslyšeli výraz „tremolo“ a tento způsob hry na struny si také vyslechli. Zkrátka nepřišla ani hudební praxe – mohli rytmicky doprovázet některé skladby hrané na mandolínu.

Na závěr jsme si společně zazpívali a kdo chtěl, mohl se pokusit vlastní rukou rozeznít struny mandolíny.

Nahoru