Jazykově poznávací zájezd do Lyonu, Francie

Termín: 11.-14.12. 2010

Zájezdu se zúčastnili studenti sexty (francouzštináři a němčináři), zájezd byl letecky. Vzhledem k formě přepravy si mohli všichni studenti vyzkoušet svoje jazykové schopnosti, a to jak v případě francouzštinářů, tak i v němčináři - angličtinu. (Aj je mezinárodním jazykem pro leteckou dopravu.)

V Lyonu jsme stihli poslední den Fête des Lumières, tedy Svátku světel. Dále jsme navštívili Galorománské muzeum, Africké muzeum, Muzeum krásných umění, Parc de la Tête d´Or, mimo četných sakrálních staveb a dalších pamětihodností. Všude bylo možné se orientovat nejen podle francouzských popisků, ale samozřejmě i podle anglických. V neposlední řadě, je nesporný přínos zájezdu v možnosti porovnat předvánoční a vánoční zvyky ve Francii, včetně autentických gastronomických zážitků. Závěrem je možno dodat, že nejen studenti francouzštiny, ale i němčináři měli možnost si rozšířit a utříbit své znalosti, a to nejen ty jazykové.

Bc. Tomáš Vild

Nahoru