Klíče od kabinetů 2012

Jako každý rok jsme pro veřejnost - zájemce o studium na naší škole a jejich rodiče - připravili netradiční den otevřených dveří. Proběhl 22. listopadu 2012.

klice13a.jpgKomise výchov připravila spojené stanoviště hudební a výtvarné výchovy s názvem Afrika. Na fungování se kromě Petry Hynčíkové a Štěpánky Liškové podílelo asi 8 studentů převážně vyššího gymnázia.

Školní kapela vyplňovala čas mezi divadelními představeními v aule. O zkoušky a zvučení akcí v aule se staral Václav Zelenka. 

Komise jazyků připravila několik stanovišť a také pod vedením Václava Zelenky anglické divadlo. Na stanovišti Emerald Island zněla irská hudba, podávaly se irské speciality a učila irština. O fungování se staraly Míša Hrádková a Claire Harrington spolu s Evou Fastovou ze sekundy.

V jazykové učebně představily iPady a jejich využití ve výuce cizích jazyků Jarmila Jurečková a Marie Zajíčková. 

klice13b.jpgKomise přírodních věd opět zazářila. Naše tři skvělá stanoviště měla vysokou návštěvnost (v laboratoři jsme napočítali v době ukázkových pokusů přes 70 lidí). V chemické laboratoři pomáhalo 16 studentů pod vedením Františka Kasky a Honzy Hosnedla. Studenti přiblížili návštěvníkům fyziku a chemii prostřednictvím experimentů frontálních i individuálních.

V učebně biologie probíhala nejrůznější pozorování pomocí mikroskopů, projekce na AktivBoardu a poznávačka přírodnin. O vše se postarali Jakub Siegl a Katka Chmelířová s Adélou Jeřábkovou z oktávy.klice13c.jpg

S tradiční pomocí firmy AVE fungovalo i poslední přírodovědné stanoviště - Ekohrátky. Pod vedením Helenky Steiningerové a asi deseti našich studentů si návštěvníci vyzkoušeli ruční výrobu papíru a poté otestovali svoje znalosti ekologie.

klice13d.jpgV kavárně a organizačním centru dostávali návštěvníci informace o studiu od Šárky Chvalové, Zdeňka Novotného, Markéty Křížkové, Karolíny Pláničkové, Jany Plaché a Šárky Kirchnerové. Ti, kteří se chtěli zapojit do soutěže, pak i kroužek na klíče a instrukce. Pomáhala děvčata ze 3. A a sexty. 

Základní škola se prezentovala v budoucí první třídě a v aule (představení Plzeňské kašny). Děti soutěžily o perníkové klíče, které obětavě napekla a ozdobila Ivana Loukotová. Kromě asistentky Veroniky Chvalové vydatně vypomohly i studentky z kvinty.

Oblíbenou rolí na Klíčích se stávají spojky - ochotní průvodci návštěvníků po škole. Letos jich bylo kolem 35.

                                                                                                                             Šárka Kirchnerová

Nahoru