Lidice a Vojna

Dne 20. dubna 2011 se vydali studenti oktávy a čtvrtého ročníku na dvě místa, která symbolizují smutné úseky našich národních dějin 20. století. První místo, které jsme navštívili, byl Památník Lidice.

Nedávno připravená expozice muzea byla velmi působivá a nevtíravým, ale osobitým způsobem přiblížila hrůzy lidické tragédie. Pobyt v památníku byl zakončen krátkou vycházkou s průvodkyní k Horákovu statku, kde byli všichni lidičtí muži popraveni. Cesta v autobuse byla vyplněna informacemi o odboji za 2. Světové války, protektorátních poměrech a událostech tzv. třetí republiky a filmem Protektor. Seznámili jsme se také s osudem nejmladší z lidických žen Jaroslavy Skleničkové.

lidiceavojna.jpgPo obědě v Příbrami jsme se vydali do bývalého pracovního tábora Vojna u Příbrami, kde političtí vězni komunistického režimu těžili v padesátých letech 20. století uran. Tábor byl zčásti zrekonstruován, aby věrně přiblížil podobu před šedesáti lety. Součástí areálů zadrátovaného tábora je i káznice, ošetřovna, ale také expozice věnovaná třetímu odboji. Dva studenti čtvrtého ročníku (Mezera a Boháč), kteří se nedokázali včas dostavit na místo srazu, zůstali v Příbrami a samostatně navštívili místní muzeum 3. odboje, kde se setkali s pamětnicí. Domníváme se, že obě místa studenty oslovila, a považujeme za správné zařadit tuto akci do pravidelného itineráře nejstarších ročníků. Jednak vhodně doplňuje učivo dějepisu těchto ročníků, ale také rozhodně zanechá silný otisk spjatý zejména s heydrichiádou.

Marek Brožek a Jan Anderle

Nahoru