Lyžařský a snowboardový kurz 2017

  • termín:      15. – 19. 1. 2017
  • místo:       Rakousko – Lackenhof
  • třídy:         kvarty A, B, doplněk z kvint, celkem 38 studentů
  • instruktoři: Z. Novotný, L. Kantorová, L. Štich, R. Pradl (doktor)

průběh kurzu:   Po zkušenostech z minulých let jsme letos rovněž naplánovali odjezd na neděli odpoledne, tento čas je i pro rodiče přijatelnější. Téměř všichni se dostavili včas, naložili jsme věci do busu a odjeli směrem na České Budějovice a dále do Rakouska. Na místo jsme dorazili kolem 19:00, povečeřeli jsme a ubytovali se. Večer jsme měli společnou schůzku, kde jsme informovali studenty o náplni zájezdu, byli představeni instruktoři a stanovena pravidla celého kurzu.

Další dny pak probíhal výcvik v jednotlivých družstvech – ve třech lyžařských a jednom snowboardovém. Výhodou byl fakt, že vlastně nebyli žádní úplní začátečníci, což přispělo k větší efektivnosti vlastního výcviku. Terény vyhovovaly našim požadavkům – studenti měli k dispozici sjezdovky všech kategorií, kladem byla krátká vzdálenost k sedačkové lanovce od hotelu a celkem nízký počet ostatních lyžařů v areálu. Ve čtvrtek se nám podařilo zařadit i závod všech účastníků ve slalomu.

Obavy z počasí se nám částečně vyplnily, provázely nás mlhy a oblačno, nižší teploty jsme zvládli dalšími vrstvami oblečení. Ve čtvrtek jsme měli nakonec i slunečno a mohli se konečně pokochat výhledy po okolí a do údolí. Oceňuji fakt, že i přes nepřízeň počasí nebyl vlastně žádný větší zdravotní problém, až na jeden naštípnutý palec.

Ubytování i stravování bylo na slušné úrovni, jídlo probíhalo formou bufetu, každý si mohl vybrat z poměrně solidní nabídky. Rovněž pití bylo zajištěno po celý den.

Večery jsme trávili na několika místech hotelu, studenty jsme rozdělili do dvou skupin, což se velmi osvědčilo vzhledem k jejich celkovému počtu. Studenti měli připravené referáty s lyžařskou tématikou, některé práce se pak daly využít i k diskuzi. Využili jsme i MUDr. Pradla k praktické přednášce ze zdravovědy o konkrétních situacích, které mohou studenti zažít, a to nejen na lyžích. Kromě odborných přednášek byly promítnuty i videonahrávky.

Při závěrečném večeru byl vyhodnocen celý kurz, proběhla soutěž družstev, kterou pro studenty připravil sbor instruktorů.

Poslední den jsme pak zkrátili výcvik vzhledem k zachování bezpečnostních pravidel, v klidu se převlékli v klubovně, po obědě naložili zavazadla a kolem půl třetí jsme odjížděli směrem k domovu.

Závěrem patří poděkování všem instruktorům a doktorovi za odvedenou práci, i naprosté většině účastníků, kteří měli zájem především o zdokonalení svých dovedností a zároveň přispívali k dobré atmosféře celého kurzu. Několik výchovných problémů jsme vyřešili na místě.

Kladně hodnotím i přítomnost delegáta cestovní kanceláře, který pomáhal s řešením různých záležitostí.

23. ledna 2017                      vedoucí  kurzu - Zdeněk Novotný 

Nahoru