Mykologické exkurze 2010

Třídy: Sexta, 2.A

Vyučující: Šárka Bardoňová, Jakub Siegl

Ve čtvrtek 7. 10. 2010 se konala mykologická exkurze. Sraz byl v půl deváté na konečné stanici tramvaje číslo 1. Konec pak v půl druhé tamtéž. Tématem exkurze bylo poznání ekologických vztahů a systematického a determinačního členění skupiny hub. Celé akci předcházela teoretická průprava, studenti tak byli velice dobře připraveni na praktickou část.

Velice milým překvapením pro ně jistě byla účast Tomáše Kučery, botanika a mykologa z katedry biologie Pedagogické fakulty ZČU, který se uvolil a zadarmo a z lásky k vědě si vzal celou akci odborně na starost. Studenti byli jeho výkladem naprosto nadšeni. Myslím si, že takovéto propojení s odborníky z univerzit či jiných speciálních odborných pracovišť je nejlepší motivací pro studenty. Kontakt s odborníkem z masa a kostí je něco, co si již dokáží představit - může to u nich vytvářet pocit, že jsou schopni sami takovýchto výsledků dosáhnout. Rozhodně bych doporučil takto koncipovanou akci v příštích letech zopakovat.

Jakub Siegl

Nahoru