Národní galerie - kvinta

Dne 22. 3. 2017 jsme celá naše třída kvinta A navštívili Anežský klášter v Praze za účelem poznávání středověkého umění a gotické architektury v Čechách.  V Anežském klášteře jsme viděli mnoho obrazů a soch ze středověké doby. Na obrazech jsme si ukázali, co znamenají různé “detaily” a dostali od přednášejících zajímavé informace o původech jednotlivých obrazů a osob / světců na nich zobrazených… Zabývali jsme se také interpretací jednotlivých středověkých symbolů.

Obraz, který mě nejvíce zaujal, byla Zbraslavská madona. Tento obraz pochází asi z roku 1360 ze Zbraslavi a je na něm vyobrazena Madona držící malého Ježíše. Toto gotické dílo nese chladnou barevnost modré a zelené barvy. Na obraze ihned na první pohled vyniká vzácná barva ultramarín, což je barva získávaná z minerálu Lazurit. Tato barva je výrazně modrá a velmi “drahá”.

Hlava madony na obrazu je pod bílým závojem, na němž se nachází krásná zlatá koruna. Madona je oděna do světle modrého pláště s bohatou sponou a na pravé ruce drží Ježíše, který je oblečen do průhledné řízy.

Poukazem na Kristovo budoucí utrpení je nápadně vytočené chodidlo levé nožky Ježíše, které bude při ukřižování prokláno hřebem. Stejnou symboliku nese i ptáček, pravděpodobně stehlík, který klove Ježíše do palce. Další symbolikou je madonin snubní prsten, kterého se Ježíšek / ženich skoro dotýká.

Celkový program v Anežském klášteře bych hodnotil kladně. Mě nejvíce zaujala část, kde jsme si vysvětlovali významy symbolů na obrazech.

Filip Tutzký – kvinta A

Foto k dispozici zde:

Nahoru