Návštěva Památníku Terezín

Třídy: kvinta, 1.A

Projektový den 17. září jsme se vydali po výjimečně lákavé náhodné nabídce do Terezína, kde se nachází jeden z mála českých historických památníků, kde je připraven program pro návštěvníky.

Po příjezdu jsme začali v muzeu na náměstí a průvodce nás seznámil s využitím Terezína pro nacistické účely za 2. Světové války. Poté co jsme se najedli v kantýně pro hosty, vydali jsme se s průvodkyní k některým vybraným místům terezínské pevnosti: železniční vlečce, která přivážela židy, do krematoria a kolumbária. Nakonec jsme se přesunuli do Malé pevnosti, která sloužila jako vězení pro odbojáře (např. Milada Horáková) a také jako popraviště. Místní interiéry dodnes působí stísněnou atmosférou. Jelikož průvodce v Malé pevnosti dokázal velmi barvitě přiblížit osud odsouzených, byl zážitek z této části asi nejvýraznější. Ponurý účel terezínského ghetta studenti jistě viděli v kontextu s holokaustem. Pro mnohé to byl nevšedně smutný zážitek a návštěva splnila účel, který vystihl již antický vzdělanec slovy: Historia magistra vitae. Návštěva ghetta ideálně zapadá do učiva počátku roku, kdy se věnujeme smyslu poznávání historie a místům, kde se dá poznávat.

Marek Brožek, Marie Zajíčková

Nahoru