O průběhu vánočního dopoledne 22.12.2010

Také letos jsme pojali poslední den školy jinak, než abychom učili tradiční předměty. Po první hodině strávené s třídními učiteli si studenti předem vybrali z osmi stanovišť.

 Pouze prima a sekunda měly vlastní třídní program: primáni tradičně nadělili ježíška zvířátkům v lese, sekundáni se seznámili s vybavením kostela na Borech. Naši studenti se pustili do výroby svíček, přáníček, nepečeného cukroví, seznámili se s židovskými svátky a základy hebrejštiny, zahráli si florbal, odvážní studenti posledního ročníku dokonce ústně maturovali z angličtiny. Většina zúčastněných přistupovala ke stanovištím se zájmem a s nasazením pracovala. Účast byla relativně vysoká. Nakonec se většina přítomných odebrala do auly od 12.00, kde jsme si užili vánoční koncert připravený nižšími ročníky, divadelním souborem a námi učiteli, to vše pod vedením Štěpánky Liškové, budiž blahořečena.

Marek Brožek

Nahoru