Přírodovědná soutěž HUGO VĚDOMET

15. 4. 2015 proběhla v aule GFK přírodovědná soutěž HUGO VĚDOMET (VĚdomostní a DOvednostní MEzitřídní Turnaj).

Soutěžily pětičlenné týmy z primy, sekundy A a sekundy B, ostatní spolužáci fandili, vytvářeli atmosféru a účastnili se soutěží diváků. 

Na mladé přírodovědce čekal všeobecný přírodovědný kvíz, poznávání fotografií (především z mikrosvěta), dovednostní soutěž (o nejlépe letící papírový objekt) a soutěž Riskuj s volbou témat (Logické hádanky, Jedy kolem nás, Najdi prvek, Poznej živočicha a Vynálezci a vynálezy) a obtížnosti. Diváci pak museli například složit ze svých zástupců správně barvy duhy, chopili se nápovědy ve hře: Riskuj, hodnoceny byly i transparenty a vítězné pokřiky fandících týmů.

Po úporném boji, kdy dlouho vedli zástupci primy, se v závěrečné hře do čela propracoval tým sekundy B ve složení: Terka Moulisová, Vítek Kovář, Matěj Kuna, Martin Pytlík a Oliver Šrámek. Obdrželi kromě diplomu za vítězství také knižní poukázky v ceně 200 Kč (každý). Ohlasy byly příznivé a těšíme se na další klání (možná už na podzim).

Šárka Kirchnerová, Jana Plachá, František Kaska

Nahoru