Projekt senioři

Datum: 7. 12. 2010

Třída: 22 studentů primy

Doprovod: Šárka Chvalová, Eva Kletečková

Nevšední okamžik měli možnost prožít studenti primy, kteří se zúčastnili projektu v domově pro seniory. Po strastiplné cestě v rozmočených závějích sněhu jsme dorazili do velmi příjemného a útulného zařízení, kde si nás převzala paní ředitelka. Děti se dozvěděly nejprve několik základních informací o tom, jak takové zařízení funguje, jací klienti zde žijí, jak vypadá jejich každodenní život. Poté následovala prohlídka jednotlivých oddělení, pokojů a místností určených pro nejrůznější aktivity. Studenti se mohli přesvědčit o tom, že denní náplň člověka v pokročilém věku je velmi podobná aktivitám dítěte. Viděli, jak senioři cvičí paměť a obratnost pomocí skládání puzzle, vybarvování obrázků nebo navíjení klubíčka.

Myslím, že naši studenti se k seniorům chovali velmi citlivě a vnímavě, dokázali s nimi komunikovat a třeba i trpělivě naslouchat zpívané písni, měli spoustu dotazů na paní ředitelku a bylo vidět, že o životě starších lidí přemýšlejí, porovnávají život lidí v domově a život svých vlastních dědečků a babiček.

Celá akce byla zakončena ve společenské místnosti (kavárně), kde se s dětmi rozloučila i ochotná a trpělivá paní ředitelka a vysvětlila nám možnosti další spolupráce. Zdá se, že děti mají zájem navázat kontakt se staršími lidmi, není pro ně problém připravit si krátké představení pro potěchu seniorů a dokonce projevily zájem o to zapátrat v jejich osudech a minulosti.

Eva Kletečková

Nahoru