Projektový den - Čeština pro maturanty

  • Třídy: Oktáva A a B 
  • Vyučující: Tereza Dubničková, Lenka Samuelová (autorka zprávy) 
  • Datum: 11. 9. 2020 

I letos, zejména s ohledem na složité druhé pololetí minulého školního roku, jsme pro maturanty zařadili už v září tzv. maturitní trénink - celodenní opakování z různých oblastí českého jazyka.  

Věnovali jsme se složitějším gramatickým jevům, vrstvám jazyka, úskalím syntaxe, potažmo grafům souvětí, analýze textu, přípravě výstupu z dalšího maturitního projektu - stínování profesí, diskuzi nad maturitní četbou a všemu, na co jsme při práci narazili. Jakkoliv únavná tato práce byla, studenti ji vnímali jako velmi důležitou a uvítali by další blok.

V dalším týdnu se zapojí do stínování profese, která by měla odpovídat jejich budoucí volbě povolání, zatím spíše studijního zaměření. Celý pracovní den stráví s někým, kdo je nechá nahlédnout pod pokličku konkrétního zaměstnání, vysvětlí jim přednosti a úskalí dané profese, odpoví na otázky. O svých zkušenostech z tohoto dne by studenti měli zpracovat článek. 

Nahoru