Projektový týden – Dny vědy

Na letošních Dnech vědy měla po několika letech naše škola opět vlastní stánek. Jeho charakteristika byla:

Objevujeme, odhadujeme, měříme, ověřujeme pomocí experimentů  aneb Co by vám maminky nejspíš nedovolily a tatínky by to bavilo.

Do přípravy a realizace našeho programu bylo zapojeno neuvěřitelných 93 studentů septim, kvart, tercií, sexty a kvinty A. Z učitelů připravovali a zajišťovali Šárka Kirchnerová, František Kaska a Lubomír Čihák, jako dozor na stánku pomáhal oba dny od 12 hodin Jakub Siegl.

Základními kameny programu byly prověřené projekty Kouzelnické pokusy (septimy), Pokusy Co dům dal (kvarty) a Vlastnosti kapalin (tercie). Doplnily ho nové aktivity Fyzikální odhady s využitím systému Pasco a Hrajeme si s Lego-roboty. Studenti sexty a kvinty pomáhaly především v sekci fyziky a později, kde bylo třeba.

Kouzelnické pokusy probíhaly jako ozvučená chemická show každé 2 hodiny (vždy 9 – 12 pokusů s komentáři na cca 30 – 40 minut). Samotné provedení i komentáře studentů měly často již profesionální úroveň (včetně práce s mikrofonem a zapojením diváků). Měly také velký úspěch a ohlas. V dané časy bylo u stánku GFK občas dokonce více lidí, než u zbylých stánků na náměstí dohromady. Jednu naši studentku s pokusem dokonce speciálně natáčela televize, takže se můžeme dočkat další medializace.

Ostatní aktivity doplňovaly program v mezičasech, tam si mohli účastníci dnů vědy vyzkoušet pokusy samostatně, ověřit si své znalosti, odhad, něco nového se dozvědět. Díky střídání měli naši studenti čas projít si ostatní stanoviště i si odpočinout či se občerstvit. (Jinak se o nás letos starali organizátoři královsky - snídaně, svačiny, obědy pro poměrně velký počet našich studentů, čaj, káva, vody, pomoc s technikou či úklidem nebyl problémem.)

Kromě běžných návštěvníků byli spokojeni i studenti (převážná část), bývalí studenti, rodiče, učitelé z jiných škol i hlavní organizátoři. V příštím roce, přes náročné přípravy i realizaci, bychom rádi akci zopakovali.

František Kaska

Nahoru