Projektový týden – kvinta A a B

V týdnu od 9. do 13. 9. 2019 se studenti obou kvint zúčastnili geologického projektu, který byl v návaznosti na učivo geologie v kvartě. Týden byl doplněn dnem počítačové gramotnosti a jeden den byl věnován adaptačnímu kurzu pod vedením třídních.

Dne 9. a 10. 9. 2019 jsme s třídami kvinta A a B měli intenzivní celodenní kurz počítačové gramotnosti. Probrali jsme průřezově témata: Balíček MS Office, tj. Word, Excel, Outlook, OneNote; cloudové úložiště, autorská práva a základní doporučení a zefektivnění práce na počítači.

Geologický týden byl věnován třem oblastem- Plzeňské pánvi – těžbě kaolínu. Kde jsme se studenty navštívili kaznějovský kaolínový lom a provoz kaolínky.

Druhou oblastí bylo Příbramsko, s exkurzí do Ševčínského dolu, muzea minerálů, dolu Anna a  Vojtěch.

Třetí oblastí byl Český kras s návštěvou Koněpruských jeskyní a exkurzí po povrchových krasových jevech.

Důležitou roli sehrál i den s třídními s adaptačním programem.

Projektu se zúčastnilo 50 studentů z obou kvint. Za přínos považuji zejména praktické ukázky a návštěvu průmyslových provozů.

Z vyučujících se projektu účastnili: p. Zelenka, Steiningerová, Kirchnerová, Kaska, Nam a Kalous.

Zapsala Helena Steiningerová

Nahoru