Projektový týden – oktáva A a B

V pondělí 9. 9. 2019 vyrazily obě oktávy v počtu 33 studentů na třídenní projekt věnující se naší nedávné historii. Téma bylo vybráno s ohledem na tematický plán, ve kterém je mimo jiné zařazena historie naší země ve 40. a 50. letech minulého století.

První zastávkou tak byl vojenský tábor Vojna Lešetice u Příbrami. Vedle domluvené prohlídky objektu s průvodcem jsme rovněž získali, díky Janu Hosnedlovi, pamětníka pana Františka Čvančaru, který tu byl vězněn koncem 60. let minulého století. Jeho vyprávění studenty bavilo a zajímalo, prohlídka objektu tak získala na větší autentičnosti.

                Po obědě v Příbrami jsme využili příležitosti a volný čas do odjezdu autobusu jsme vyplnili prohlídkou nádherného barokního objektu, mariánského poutního místa Svatá Hora. Ačkoli toto místo nijak tematicky nesouviselo s naším projektem, byla by škoda jej nenavštívit. Studenti si tak mohli prohlédnout barokní ambit, případně s radostí a lehkostí číst latinské nápisy.

                Večer jsme dorazili do Litoměřic, kde jsme měli domluvené ubytování na obě noci. Místo bylo vybráno čistě strategicky, neboť druhý den nás čekal nedaleký Terezín, třetí den pak Lidice.

                Celý druhý den jsme strávili v Terezíně. Tady na nás čekal celodenní program vyplněný prohlídkou ghetta a následně Malé pevnosti. Studenti tak viděli vedle tzv. ubikací také márnici, hřbitov či krematorium. Zhlédli dokumenty s židovskou tématikou, navštívili různé expozice. Večer jsme opět strávili v Litoměřicích.

                Ve středu ráno jsme nabrali směr Lidice. Po samostatné prohlídce emotivní audiovizuální expozice jsme si prošli místa, kde kdysi stávala stavení původních Lidic. Měli jsme s sebou slečnu průvodkyni, která nás svým velmi specifickým vyjadřováním se s těmito místy podrobněji seznámila.

                Cesta domů do Plzně proběhla sice bez klimatizace, ale bez jiných komplikací. Ostatně celý projekt se obešel bez problémů, studenti byli báječní a my budeme pevně věřit, že si z celého projektu odnesli to důležité…

                Jakousi poslední tečkou za těmito třemi společně strávenými dny budou dvě formy v podobě malé písemky a eseje.

                                                                                              Markéta Křížková, Jan Hosnedl, Lenka Samuelová

Nahoru