Projektový týden – prima A a B

Stěžejní akcí tohoto týdne byl seznamovací kurz, který se uskutečnil v Melchiorově Huti od pondělního rána do středečního poledne.

Předpověď počasí se bezezbytku naplnila a tak 49 primánů na úvod zažilo deštivý a chladný den. Po bezproblémovém přesunu patrovým autobusem následovalo ubytování v neútulných a ve značně opotřebovaných chatkách. Do prvního oběda probíhaly seznamovací hry ve velké společenské místnosti. Pondělní odpoledne bylo rovněž ve znamení mokré varianty. Nejprve v rámci poledního klidu probíhala po skupinách příprava večerních aktivit. Následovaly týmové hry a vymýšlení třídních pravidel soužití. Večerní program se nesl v režii samotných primánů, kteří měli pro své spolužáky připravené pestré činnosti.

Úterní počasí již bylo nakloněné i venkovním aktivitám. V prví části dopoledne se kreslily proaktivní obrázky a hrály kooperativní hry. Před obědem si žáci mohli zahrát fotbal, vybíjenou či minigolf. Odpoledne pak patřilo různorodým hrám na čtyřech stanovištích a po svačině netradičním sportům (frisbee, ringo a softball). Poslední část dne proběhla u táboráku, kde si žáci upekli "hady" z vlastního těsta a zájemci buřta. Samozřejmě nechyběl zpěv při kytaře.

Za krásného a slunečného středečního dopoledne se uskutečnil "finský" závod, kdy čtyřčlenné hlídky plnily za ztížených podmínek na vytyčené trase v okolí tábora rozličné úkoly. Po obědě nastal čas úklidu, balení a odjezdu.  Podle ohlasů se "seznamovák " povedl a lze říci, že obě primy mají značný potenciál k pohodovému soužití při studiu na naší škole.

Ve čtvrtek se uskutečnila vlastivědná vycházka centrem Plzně. Žáci se při ní seznámili s nejdůležitějšími objekty historické části města, prošli si sadový okruh a podívali se na soutok Mže a Radbuzy. Celou trasu a důležitá místa si zaznamenávali do orientační mapky z infocentra.

Celý týden byl zhodnocen při pátečním pobytu ve škole. Kromě organizačních záležitostí došlo i na třídní turnaje v piškvorkách.

V Plzni 15. 9. 2019

P. Čechura, L. Čihák, F. Kaska, T. Stupková

 

Nahoru