Projektový týden – tercie A a B

Týden primární prevence v terciích 2019/2020

PONDĚLÍ

Ve druhém zářijovém týdnu se třídy tercie A i B účastnily programu, který byl věnován primární prevenci. Po pondělní „ochutnávce“, kde si každý mohl vybrat předkládaný celotýdenní program, jenž se skládal z dalších dvou témat, jsme určili časy a místa prvního setkání. Žáci si vybírali ze tří skupin s názvy:

  1. Život, který plní touhy
  2. Život, který ochraňuješ
  3. Život, který má smysl(y)

 

ÚTERÝ

Úterní program byl pro všechny 3 skupiny věnován negativním sociálním fenoménům. K této příležitosti byl pozván pan Radoslav Banga z kapely Gypsy.cz, který interaktivní formou předával své životní zkušenosti z mládí, kdy se setkal s většinou negativními vlivy společnosti, jako je alkoholismus v rodině, domácí násilí, drogy, šikana atp. Z těchto těžkých chvil našel únik pouze odchodem z domu spolu se svým bratrem, kde objevil svůj talent pro hudbu. Jeho poutavé vyprávění bylo doplňováno jeho známými i méně známými písněmi, které reflektovali vždy navazující příběh. Bylo patrné, že žáky příběh zasáhl.

STŘEDA

Středa u 1. skupiny byla věnována problematice drog. Uskutečnila se beseda, práce ve skupinách, zhlédnutí dokumentu Olgy Třeštíkové a následně rozebrání situace se studenty.

Středa se nesla u 2. skupiny na vlnách zdravého životního stylu a první pomoci, kterou vedla MUDr. Luhanová. První dvě ranní hodiny jsme však strávili ve FN Lochotín, kde nás provedl MUDr. Svoboda po učebnách mediků, sály Emergency a JIP a dokonce jsme se podívali i na heliport nemocnice. Po příchodu do školy byla polovina času věnována zdravé výživě a chybám ve stravování, které mohou vyústit v anorexii, bulimii nebo naopak bigorexii. Žáci byli plně zapojeni do dění. Paní doktorka nabídla žákům i měření tělesného složení, jež bylo další zajímavou vsuvkou, kterou si nenechal nikdo ujít. Druhá polovina pak byla zaměřena na první pomoc, kde si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli celý proces týkající se oživování člověka na cvičných figurínách a následné přivolání ambulance se vším, co by měl člověk okolo takové situace zvládnout.

Středa 3. skupiny probíhala v duchu zkoušení si, jaké to je být na invalidním vozíčku. Firma Meyra, která nám půjčila vozíčky, byla velmi ochotná, půjčila nám zdarma 3 vozíčky.  Jezdili jsme po centu Plzně a sledovali jsme reakce ostatních lidí.

ČTVRTEK

První skupina se ve čtvrtek setkala s Hasičským záchranným sborem a s členy Police České republiky. Byli jsme podrobně seznámeni s jejich činností a s tím, co takováto práce obnáší. Bylo skvělé, že se nejednalo o přednášky, ale o akční besedu s možností vyzkoušet si různé úkoly a ohmatat si hasičské i policejní pomůcky.

Ve čtvrtek měla 2. skupina přednášku a ukázkovou dílnu, kterou pro nás připravily dvě pracovnice Tyfloservisu v Plzni. Dozvěděli jsme se toho opravdu hodně o lidech se zrakovým postižením. Po přednášce pro nás měla vedoucí centra připravené obálky s úkoly do dvojic, takže jsme si spoustu věcí mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Jeden z nejhorších byl vidět jen černo a tečku nebo jen bílo a rozeznávat pouze světlo a tmu. Zajímavé byly přístroje, které, používají nevidomí lidé. Například rozpoznávač barev nebo čip, který určoval hladinu vody.

Čtvrteční program 3. skupiny byl směřován k sebeochraně a sebeobraně, kterou vedl David Brabec s Karlovo pomocí.  Skupina si vyzkoušela, jak nejlépe předcházet situacím, při kterých by mohlo jít o jejich nebo jiný život. Následně si vyzkoušeli základní hmaty a chvaty vedoucí ke zneškodnění útočníka a následnému úniku. Program byl doplněn i videi z reality a námi připravenou „stezkou odvahy“, kde jsme simulovali různé stresové situace a žáci tak museli reagovat dle předešlých nabytých vědomostí.

PÁTEK

Celotýdenní program v pátek vyústil v krátké prezentace skupin, kde žáci shrnuli nejzákladnější postřehy a informace, které si z tohoto týdne odnesli. Někteří vytvářeli e-knihy, jiní panely, které slouží jako informace i pro ostatní ročníky. Veškerá témata budou studenti využívat v průběhu roku v rámci konkrétních témat občanské výchovy.

 

Nahoru