Recitační soutěž v českém jazyce

Dne 6. 2. proběhlo školní kolo recitace pro IV. kategorii, které se účastnili studenti tercie a kvarty. Z velkého množství zajímavých textů (hlavně monologů) vybrala odborná porota (Václav Zelenka a Tereza Dubničková) tři postupující do kola obvodního – Alenu Bursovou, Martina Dusíka a Samuela Zengha.

recs2Dne 13. 2. se uskutečnilo školní kolo recitátorů III. kategorie. Zde byla konkurence opravdu veliká. Studenti obou prim a obou sekund se utkali ve velmi vyrovnaném boji. Postoupit však mohli pouze čtyři. Přísná porota ve složení František Kaska, Václav Zelenka a Ivana Loukotová poslali do kola obvodního tyto recitátory: Patricii Benešovou, Janu Tětkovou, Adélu Rosochovou a Štěpánku Vondráčkovou.

recs3

Dne 20. 2. se vybraní recitátoři vydali za doprovodu Terezy Dubničkové na 1. základní školu v Plzni. Zde jsme strávili velmi příjemné dopoledne, které bylo naplněné zajímavými texty i krásnými výkony přednášejících. Ve třetí kategorii zaujala porotu nejvíce Adéla Rosochová, která získala přímý postup do městského kola. Ostatní recitátoři dostali čestná uznání. V kategorii čtvrté to bylo poněkud dramatičtější. Již téměř dospělí recitátoři zvolili náročné texty a porota se rozhodla, že od všech zástupců Gymnázia Františka Křižíka chce slyšet druhý text. Pak již bylo jasno. Alena Bursová a Martin Dusík získali přímý postup do městského kola a Samuel Zengh se umístil v pozici náhradníka. Všichni na svých textech odvedli velký kus práce a budeme jim držet palce do dalšího kola.

           

Nahoru