Seznamovací víkend 2008

Tradiční akce proběhla tradičně. 30 budoucích studentů primy a 14 budoucích studentů prvního ročníku vyrazilo v sobotu 30. srpna v 8.30 od GFK směr Sobenský rybník u Rožmitálu pod Třemšínem. Již na parkovišti se jich ujali budoucí třídní profesoři - Jarka Tůmová (I. ročník) a Jakub Siegl (prima). Dále se budoucím studentům věnovali profesoři František Kaska a Michal Vozobule, nové profesorky Karolína Pláničková a Jana Plachá (které se jely i rozkoukat) a student GFK Jarek Jurečka.

 Ubytováni jsme byli v chatkách, kvalitní stravu jsme dostali pětkrát denně, počasí bylo krásné, noc byla chladná a klidná, les plný hub, děti vstřícné a veselé. V neděli kolem 15.00 začali přijíždět rodiče a po krátkém společném programu si děti odvezli.

Podrobnější program:

Sobota: příjezd (9.30), seznamovací hry, ubytování, oběd, skupinové úkoly zaměřené na spolupráci (laťka, minové pole, slepé obrazce), svačina, práce s třídním (tvorba pravidel), příprava slavnostního zahájení (jak se třídy představí ostatním studentům v aule), příprava dřeva, večeře, povídání o škole (řády, hodnocení, rozvrh, zvláštnosti školy), opékání špekáčků, zpěv, povídání u ohně, večerka (22.00 prima, 23.00 první ročník)

Neděle: budíček (7.45), snídaně, kolektivní sporty (fotbal, vybíjená, ringo), svačina, finský závod smíšených čtveřic (běží, či jdou lesem podle fáborků spoutáni za ruce či nohy obvazy k sobě, plní různé úkoly: hod na cíl, vodění slepců, překonání lana, poznávání přírodnin, báseň o skupině...), oběd, příprava na rodiče - práce s třídním (co nabízím rodičům a škole, co bych potřeboval k úspěchu), příjezd rodičů, práce rodičů (co nabízím a očekávám od svého dítěte a od školy), konfrontace názorů, odjezd.

Společná práce probíhala úspěšně, splnili jsme všechny plánované body programu i naše cíle, studenti aktivně spolupracovali, nenastaly žádné vážnější problémy. Objekt tábora dostal přes léto trochu zabrat, ale po drobných opravách je i pro nás znovu využitelný.

František Kaska - vedoucí akce

sezvik_1.jpgsezvik_2.jpg

Nahoru