Škola v přírodě - sekunda

Škola v přírodě proběhla v kempu Keramika v termínu 23. - 26. června 2013.

Program a dozor zajišťovali: Jan Anderle (třídní sekundy), Marek Brožek (třídní tercie), Karolína Pláničková, Lucie Kadlecová a bývalá studentka Kateřina Chmelířová.

Studentů bylo celkem 39 (25 ze sekundy, 14 z tercie).

Chybějící studenti byli ze školy v přírodě omluveni s velkým předstihem.

Kemp Keramika (http://www.kempkeramika.cz) má své výhody a nevýhody.

svp13a.jpgVýhodou je velká vstřícnost personálu i majitele a také poloha kempu - je hned u vody. Mezi nevýhody patří špatný stav chatek, které sice majitel postupně opravuje, nicméně žádný luxus to rozhodně není. Nevýhodou bylo mizerné jídlo, které se do kempu dováží z Plzně. Jídla byla tučná, nezdravá, bez chuti. Dobré byly snídaně - každý den sice na chlup stejné, ale dobré. Jistou nevýhodou je paradoxně poloha kempu. Je totiž na „špatné" straně přehrady. Na vlak je tedy pěšky opravdu daleko (asi tři hodiny chůze), alternativou může být lodní doprava, kterou je možné si objednat - ale levné to rozhodně není.svp13b.jpg

Studentům jsme do kempu dopravili všechna zavazadla školním autem, takže v neděli 23. června mohli vyrazit z domova nalehko. 14 studentů jelo vlakem do stanice Plešnice a odtud pěšky přes trosky hradu Buben do kempu Keramika. 16 studentů jelo na kole. Zbylé studenty rodiče postupně přivezli auty.

První večer patřil koupání a seznamování se s kempem.

svp13c.jpgV pondělí dopoledne jsme se ještě pokusili využít relativně dobrého počasí a zařadili hry ve vodě a u vody. Jak hry na pramicích, tak hry s lanem měly dobrý ohlas a hladký průběh.

Odpoledne jsme se věnovali první pomoci. Jednotlivá družstva se seznamovala s resuscitací, obvazovými technikami a zásahem u člověka v šoku.

Odpoledne a večer už bylo počasí hodně špatné - pršelo a začínala být zima.svp13d.jpg

V úterý jsme se vydali na výlet do Stříbra. Prošli jsme naučnou stezkou Historie hornictví na Stříbrsku. Několikrát jsme trochu zabloudili, ale nakonec všechno dobře dopadlo a do kempu jsme se vrátili živí a zdraví. Večer jsme věsvp13e.jpgnovali hrám uvnitř budovy. Na slibovaný táborák nakonec nedošlo.

Ve středu jsme se sbalili a odjeli lodí na druhou stranu přehrady. Část jela opět vlakem, část na kolech a pro část studentů si přijeli starostliví rodiče.                                                       Jan Anderle

Nahoru