Štola Prokop a město Stříbro

Zpráva z akce Štola Prokop a město Stříbro – 31. 10. 2019 – tercie B, Kaska, Stupková

Zaměření: těžba rud (sulfidů a oxidů kovů) v  regionu a prohlídka minerálů

Další témata: historie těžby, život horníků, zajímavosti města Stříbra

Sraz v 7.40 na hlavním nádraží. Zúčastnilo se 20 studentů a dva učitelé

  1. Odjezd v 8.05 směr Stříbro – cesta bez problémů
  2. Cesta z nádraží do centra, prohlídka centra města, krátké referáty studentů – vše podle plánu
  3. Exkurse do štoly Prokop a hornického skanzenu – nejprve problém s průvodcem (nedorazil, museli jsme čekat na náhradního), pak ale zajímavý a obšírný výklad, v závěru byli studenti méně pozorní, ale vše v normě, skupiny prováděli i fotodokumentaci pro podrobnou zprávu
  4. Návrat na náměstí, krátký rozchod na občerstvení – vše v pořádku, z časových důvodů jsme vynechali muzeum
  5. Cesta na nádraží, odjezd do Plzně – vše podle plánu

V 15 hodin jsme byli, také podle plánu, zpět v Plzni na nádraží

Výstup: krátké informace na místě (jednotlivci), zpráva z akce (skupina), minikvíz na bonusy (všichni)

Podrobnou zprávu zpracovávají děti.

Akci hodlám zopakovat v březnu s druhou tercií. Lehce upravím časový plán, abychom stihli i muzeum (s rezervou).       

František Kaska

Nahoru