Studenti sexty udělali jarní úklid Malochovy naučné stezky.

Zemský ráj to na pohled, řekli jsme si se studenty, a aby tomu tak bylo i nadále, rozhodli jsme se poklidit tam, kde skví se jara květ. 

DSC_0627Dne 11. 4. 2017 se studenti sexty B zapojili do oslavy Dne Země a do kampaně Ukliďme Česko. Odpadu jsme zbavili okolí Malochovy naučné stezky, která vede z Plzně -Bílé Hory, do Chrástu. Zemský ráj to na pohled, alespoň na chvíli zase, než okolí cesty zaneřádí nějaké prase! 

Nahoru