Studentské prezidentské volby

Gymnázium Františka Křižíka se zúčastnilo studentské simulace prezidentských voleb, kterou pořádá společnost Člověk v tísni. Ve dnech 12. – 13. 12. měli všichni studenti, kterým bylo v daném čase 15 let, možnost dát hlas svému preferovanému prezidentskému kandidátovi.

Ze 167 oprávněných voličů na gymnáziu se voleb zúčastnilo 90 studentů, volební účast po odečtení neplatných hlasovacích lístků byla 53,9%. 

Volební účast se v České republice dlouhodobě pohybuje někde mezi 40–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost. Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a seběvědomému občanství budoucích prvovoličů. ​

Výsledky voleb na GFK zde: https://www.facebook.com/GFK.Plzen/photos/pcb.1350310618429062/1350309918429132/?type=3&theater

Celkové výsledky studentských prezidentských voleb zde: http://www.jsns.cz/studentske-volby-vysledky

Fotografie zde: https://www.facebook.com/GFK.Plzen/posts/1350310618429062

Nahoru