Výstava Reformace ve střední a východní Evropě – české země

Gymnázium Františka Křižíka si zápůjčkou výstavy připomíná výročí počátku německé reformace z r. 1517. Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách. 

Přesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen.

Výstava byla zapůjčena Německým kulturním fórem střední a východní Evropy (Deutsches Kulturforum östliches Europa, http://www.kulturforum.info/de/startseite-de/1000057-ueber-uns), které je organizátorem mnoha výstav, publikací a akcí vztahujících se ke středo-východoevropskému kulturnímu regionu. Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Studentům byly v souvislosti s výstavou předány i studijní materiály v německém jazyce k jejich dalšímu využití. Výstava bude v prostorách školy do 10. 1. 2018.

Nahoru