Výukový program v Zoo - „Česká řeka“

V rámci učiva PRVOUKY a probíhajícího projektu „PLZEŇ“ zašli žáci 3. tříd v pátek 6. 11. 2015 do plzeňské Zoo na hodinový výukový program v expozici „Česká řeka“. Po počáteční ranní mlze nakonec vyšlo sluníčko, a tak dětem nic nebránilo soustředěně naslouchat odbornému a přehlednému výkladu lektorky a odpovídat na její dotazy. 

Na většinu dotazů zazněly správné odpovědi a následovala pochvala. Někteří žáci si již zvykli psát v průběhu výkladu i krátké poznámky, které se jim ve vyučování hodí. Odměnou za pozornost bylo mnoho nových informací o životě v řekách, sledování vyder Lucinky a Pavlíka, foto s obřími rybami před akvárii a na konci trasy tentokrát druhá svačina u vodníka. 

Nahoru