Zpráva o akci Posviť si na budoucnost

Naše škola se poprvé zúčastnila festivalu – 3. ročníku veletrhu středních škol – Posviť si na budoucnost. Impulsem byl hlavně aktivní přístup loňské sexty B, letošní septimy B, Markéty Křížkové.

Během projektového dne na jaře loňského školního roku připravili pod vedením Michala Raucha klip do soutěže „Představ svojí školu“ a aktivně se zapojili i do pomoci při přípravě a realizaci představení školy na samotném festivalu.

Ten proběhl v pátek 18. (8.00 – 14.00) a v sobotu 19. (9.00 – 12.00) října v prostorách Depo 2015. Školu prezentovali studenti septimy B, na pomoc také přišla oba dva dny Tereza Šmídová.

Školu jsme na stánku prezentovali letáky, zbrusu novým leporelem, maturitními pracemi, prezentací školy v TV, klipem Michala Raucha a Křižíkovou obloukovou lampou – maturitní prací Terezy Šmídové.

V 9 hodin  v pátek bylo slavnostní zahájení, na něm byl vyhlášen nejlepší klip – klip Michala Raucha a septimy B (!!!). Michal obdržel diplom a šek od radní pro školství statutárního města Plzeň Lucie Kantorové. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila i paní ředitelka GFK Šárka Chvalová.

Během prvního dne převažovaly organizované návštěvy škol – okolo stánku prošlo několik tisíc žáků 9. tříd, rozdali jsme přes 300 letáků – pozvánek na den otevřených dveří. Náš stánek navštívila i náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová, Jaroslav Šobr -  předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost nebo vedoucí odboru školství Jaroslava Havlíčková.

V sobotu převažovaly návštěvy rodičů s jejich dětmi, dotazy byly více sofistikované a více zaměřené přímo na naši školu.

Celkově se myslíme, že se akce velmi podařila, velmi pěkně se prezentovala naše škola, bylo by skvělé, kdyby se tato prezentace školy odrazila i na počtu zájemců o čtyřleté studium.

Velké poděkování patří Michalu Rauchovi, celé septimě B a Markétě Křížkové za přípravu a pomoc s realizací, Jarmile Jurečkové, Tereze Dubničkové a Tereze Šmídové za prezentaci školy na stánku!

 

Zapsal Honza Hosnedl

 

Studenti:

Pátek: Michal Rauch, Vítek Kovář, Eliška Nalezená, Adéla Kapounová, Martin Koča, Albert Vaněček

a Tereza Šmídová

Sobota: Oliver Šrámek, Albert Vaněček, Eva Vápeníková

a Tereza Šmídová

Učitelé:

Pátek: Jan Hosnedl, Markéta Křížková, Jarmila Jurečková

Sobota: Markéta Křížková, Tereza Dubničková

Nahoru