Zpráva o přehlídkách a představeních – divadelní soubor Smršť

Divadelní soubor Smršť nastudoval v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 inscenaci Zlozvykárium aneb pohádky pro zlobivé děti a jejich starostlivé rodiče. V rámci příprav proběhlo dvoudenní soustředění v Úborsku, kterého se zúčastnilo 15 dětí. Kromě práce na textu jsme vyrobili improvizované loutky a učili se, jak s nimi zacházet. Zaranžovali jsme některé scény, po návratu pak započala výroba loutek, se kterou výrazně pomohli Šárka Ženíšková (výroba proběhla i jako projekt v rámci Vv), s technologií vodění přítel divadla Petr Mlád a radami ohledně výtvarného zpracování Petra Hynčíková.

smrst2S inscenací jsme se zúčastnili několika přehlídek a zahráli jsme představení pro GFK a ZŠ.

14. 3. jsme zahráli dvě pohádky pro sekundy a tercii.

15. 3. jsme se zúčastnili městské přehlídky dětského divadla Plzeňský Tajtrlík. Hrálo 9 souborů. Naše inscenace (ač ještě syrová), měla velký ohlas, převážně kladné hodnocení a byla doporučena na krajskou přehlídku v Dobřanech.

31. 3. jsme sehráli (zatím stále dvě pohádky) pro primy GFK.

1. 4. jsme se zúčastnili oblastní přehlídky loutkového divadla v Plzni, kde hrálo 8 souborů, měli jsme skvělý ohlas i hodnocení lektorů a byli jsme doporučeni na národní přehlídku loutkářských souborů v Chrudimi (doporučení nakonec nebylo akceptováno a Chrudimského festivalu se nezúčastníme).

12. 4. Jsme dokončili poslední část inscenace – pohádku o zapomnětlivém Martinovi.

19. 4. Jsme zahráli kompletní inscenaci pro ZŠ FK.

20. 4. Jsme vystoupili na oblastním kole přehlídky dětského divadla Tartas v Dobřanech. Mezi 14 inscenacemi (původně se do okresních „předkol“ přihlásilo 37 inscenací) byla naše hodnocená velmi kladně, získali jsme přímou nominaci na národní přehlídku dětského divadla ve Svitavách, což pokládáme za nejvyšší možný úspěch. Festivalu ve Svitavách se zúčastníme. Kromě hraní jsme viděli dalších 13 inscenací, z nichž nás některé moc zaujaly, účastnili se dílen, společenského večera, hodně si povídali a smáli se. Jsem moc rád, že děti nevnímají divadelní přehlídky jako soutěž, ale jako příležitost k setkání, poučení a zážitkům.

Kromě těchto představení plánujeme hrát 30. 5. od 18.00 na Moving Station v rámci laureátských večerů přehlídek pořádaných centrem Johan, 14. 6. od 18.00 v rámci Večírku GFK v divadle Alfa a výhledově jsme zváni do festivalu dětského divadla v Aši (říjen 2017).

Účinkuj rekordní počet dětí – až 24 herců, loutkoherců a zvukostrůjců. Inscenace pojednává (jak je z názvu patrné) o zlozvycích, co s nimi a jak to může dopadnout, když to přeháníme (jak s jejich provozováním, tak s úpornou snahou je odstranit). Co nám hrozí, když jsou věci dovedeny do krajnosti? Jak se s tím poperou nepoučitelné děti, slabí rodiče a silná škola? Vy, co jste neviděli, se přijďte podívat.

František Kaska

smrst3

Nahoru