Zpráva o výměnném pobytu

Zpráva o výměnném pobytu 15. - 20. září 2014

Celý týden strávilo 22 žáků kvarty v doprovodu H. Steiningerové a M. Brožka na výměnném pobytu v Německu. Jednalo se již o šestý ročník projektu. 

Po těchto několikaletých zkušenostech máme poměrně stálý program, kde už jen vychytáváme mouchy a upravujeme detaily podle počasí a založení skupiny. Naši žáci se v průběhu pobytu seznámili s lauterbašským gymnáziem a absolvovali dopolední výuku chemie, angličtiny, tělocviku a konverzačních frází. Prošli si s anglicky hovořící průvodkyní historické centrum města s hrázděnými domy a zámkem. Také byli přijati starostou města, jehož projev tlumočila velmi dobře žákyně Eva Fastová. V dalších dnech se pohybovali čeští i němečtí žáci i mimo Lauterbach, kam se však vždy vraceli odpoledne či v podvečer. Navštívili Frankfurt, Fuldu, solné doly Merkers  a lanové centrum v nedalekém sopečném pohoří. Zatímco o památky a dějiny se zajímal málokdo, nákupní zóny Frankfurtu a Fuldy snášely nápory koupěchtivých pubescentů.

Co se líbilo všem, byly rozhodně solné doly a sportovní areál u lanového centra Hoherodskopf, kde si vybrali buďto lezení s jištěním, minigolf či letní bobovou dráhu. Velmi příjemně jsme byli překvapeni elánem, s nímž se vrhli do hraní florbalu. Dívky i chlapci podávali výborné výkony a bojovali s nasazením. Možná to souviselo s dobrými vztahy, které jsme ve velké většině v celé dvoujazyčné skupině vypozorovali. Velmi dobrá byla na rozdíl od minulého pobytu i spolupráce s třídním učitelem panem Steinebachem i jinými učiteli, kteří nás doprovázeli. S programem jsme byli spokojeni a celý projekt byl příjemně zakončen spontánně zorganizovaným grilování na školním dvoře v pátek odpoledne. Výměnný pobyt považujeme za vydařený a opět musíme konstatovat, že komunikačním jazykem je angličtina, což prospělo oběma stranám. Ideálním termínem pro návštěvu německé strany se jeví poslední červnový týden, pro nějž zkusíme zažádat o podporu Česko-německý fond budoucnosti.

                                                                              Helena Steiningerová a Marek Brožek

Nahoru