Zpráva z akce: „Jak se dělá výstava“

  • Účastníci: Prima B
  • Místo konání: Západočeská galerie – výstavní síň „13“
  • Čas konání: 12.3. 2018 (9-11:30 hodin)

Studenti primy B prostřednictvím výtvarně-vzdělávací dílny získali povědomí o tom, co obnáší příprava výtvarné expozice, jací odborníci a experti se podílejí na dlouhém a náročném procesu příprav, jak se díla vypůjčují, převážejí, ošetřují a vystavují. Přestože pro většinu studentů byly pojmy jako „kurátor“, „grafik“, „kustod“ neznámým pojmem, v závěru akce je studenti dokázali správně používat a vysvětlit.

vv2Akce začínala jako seznámení se s lektory ZČG, následovalo krátké povídání o probíhající výstavě (Čas, čas, čas, ...) a diskuze se studenty. Poté studenti pracovali ve skupinách, hledali správná zařazení jednotlivých oso

b, událostí a činností v procesu vytváření výstavy. Závěrečnou aktivitou byla samostatná výtvarná činnost – studenti měli možnost si vyzkoušet práci grafika výstavy. Cílem bylo vytvořit plakát k výstavě. Úkolu se chopili s chutí a nadšením.

Výtvarná dílna se povedla, splnila svůj účel a věřím, že přispěla k tomu, aby se studenti více zajímali o probíhající výstavy a kulturní akce v našem městě. Eva Kletečková

vv3
 
 
Nahoru